USŁUGI

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGI PRZYCHODÓWI ROZCHODÓW

KADRY I PŁACE

DORADZTWO

Usługi Biura Rachunkowego Texo Invest 

Prowadzenie pełnej księgowości - księgi handlowe

 

Świadczymy osobom fizycznym i prawnym kompleksowe usługi w zakresie pełnej księgowości w oprogramowaniu Symfonia FK z zastosowaniem przepisów:

 

 

 • Ustawy o rachunkowości

 • Krajowych Standardów Rachunkowości

 • Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

 • Prawa gospodarczego

 • Kodeksu spółek prawa handlowego

 • Prawa podatkowego i innych gałęzi prawa

 

 

W oparciu o te regulacje księgujemy zdarzenia gospodarcze w przekrojach niezbędnych dla potrzeb sprawozdawczych i kontrolnych, dla odbiorców zewnętrznych jak i na potrzeby wewnętrzne firm.

 

Wypełniamy i składamy deklaracje rozliczeniowe do:

 

 • Urzędów Skarbowych

 • ZUS

 • PFRON

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

 

 

 • ewidencja przychodów i kosztów

 • ewidencje podatku od towarów i usług VAT

 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • ewidencja wyposażenia

 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli

Obsługa kadrowo-płacowa

 

 

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS

 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników

 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń

 • imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA)

 • deklaracji podatku od osób fizycznych

 • pomoc w organizacji szkoleń BHP

 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych

Usługi dodatkowe

 

 • Przygotowanie dokumentów do rejestracji działalności gospodarczej

 • Opracowanie polityki rachunkowości i ZPK

 • przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania

 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło

 • opracowywanie wniosków kredytowych

 • Weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych za okresy poprzedzające podjęcie współpracy

 • Inne zestawienia i sprawozdania wymagane przez banki, zarząd lub spółki dominujące

 
 
 
 
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń do nas lub napisz